Znajdą tu Państwo podstawowe informacje dotyczące historii Spółdzielni, wewnętrznych aktów prawnych będących podstawą jej funkcjonowania, struktur samorządowych i pionów służb pracowniczych, a ponadto aktualności, ogłoszenia i inne niezbędne informacje.

Prezentowaną formą przekazu informacji pragniemy zachęcić środowisko członkowskie i mieszkańców Spółdzielni do współuczestnictwa w rozwiązywaniu najważniejszych problemów w jej działalności oraz swojego otoczenia zamieszkania.

Będziemy zamieszczać tu informacje o aktualnych sprawach jak również wyjaśniać niezrozumiałe dla członków sprawy, czy też decyzje Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.

Wszelkie uwagi, wnioski, polemiki i zapytania prosimy kierować na adres internetowy biuro@tsm.tarnobrzeg.pl
Szybki kontakt
Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu
ul. Wyspiańskiego 3
39-400 Tarnobrzeg
Centrala: 15 822-57-10
15 822-57-56, 15 822-57-78
biuro@tsm.tarnobrzeg.pl
Grupa awaryjna:
15 822-14-90
Serwis TVK i Internetu:
15 822-43-21
Zarząd

ZARZĄD TARNOBRZESKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W TARNOBRZEGU

Siedziba: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Wyspiańskiego 3


STRUKTURA ZARZĄDU

Tomasz Lenard

Prezes Zarządu

Paweł Stawowy

Zastępca Prezesa ds. Technicznych

Krzysztof Jabłoński

Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy

 


 

Lokalizacja przy skrzyżowaniu ulicy Wyspiańskiego i Targowej Parking za budynkiem Zarządu.

 

 Mapa Polski Targeo

 

SŁUŻBY PODLEGŁE ZARZĄDOWI TARNOBRZESKIEJ SPÓŁDZIELNI
 MIESZKANIOWEJ W TARNOBRZEGU

PION PREZESA ZARZĄDU Pokój Tel.wewn.
PN   Prezes Zarządu Tomasz Lenard    
  NOM Dział Organizacyjno - Mieszkaniowy      
    Kierownik Działu Ewa Krawczuk 4 27
  NP Sekcja Obsługi Prawnej      
    Radca Prawny Alina ŚwiniarskaDamian Bogdański 1 24
  NB Służba BHP      
    St. specjalista ds. BHP, P. poż. i O.C. Aleksander Jasłowski 20a 59

 

PION ZASTĘPCY PREZESA DS. TECHNICZNYCH Pokój Tel.wewn.
NT   Zastępca Prezesa ds. Technicznych Paweł Stawowy    
  TGB Dział Techniczny      
    Kierownik Działu  TBN      
Biuro Obsługi Nieruchomości   8 29

Z-1/2  
Administracja Osiedla Przywiśle-Młodych      
    Kierownik Osiedla Wiesław Błasiak
   
  Z-3 Administracja Osiedla Dzików      
    Kierownik Osiedla Dul Mirosław    
  Z-4 Administracja Osiedla Serbinów-Centrum-Mokrzyszów      
    Kierownik Osiedla Zbigniew Rajski    
  Z-5 Administracja Osiedla w Nowej Dębie      
    Kierownik Osiedla Beata Tomczyk    
  Z-6 Administracja Osiedla w Skopaniu      
    Kierownik Osiedla Grażyna Czechura    
  ZR Zakład Remontowy      
    Dyrektor Zakładu Zenon Suchodolski    

 

PION ZASTĘPCY PREZESA DS. EKONOMICZNYCH Pokój Tel.wewn.
NE   Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych – Gł. Księgowy Krzysztof Jabłoński
   
  EFK Dział Dochodów, Kosztów      
    Kierownik Działu – Z-ca Gł. Księgowego Alicja Paluch

27a

47

  EF Dział Finansowy      
    Kierownik Działu Zofia Szemraj

26

45

  EKO Dział Księgowości Ogólnej      
    Kierownik Działu Ewa Kidacka

25

31

  EI Informatyk      
     St. Specjalista informatyk Jarosław Magda

23

54

  EW Dział Windykacji      
    Kierownik Działu Aleksander Jasłowski

20a

59

  ŚDK Środowiskowy Dom Kultury      
    Kierownik Krystyna Woźniak

ŚDK

53