Znajdą tu Państwo podstawowe informacje dotyczące historii Spółdzielni, wewnętrznych aktów prawnych będących podstawą jej funkcjonowania, struktur samorządowych i pionów służb pracowniczych, a ponadto aktualności, ogłoszenia i inne niezbędne informacje.

Prezentowaną formą przekazu informacji pragniemy zachęcić środowisko członkowskie i mieszkańców Spółdzielni do współuczestnictwa w rozwiązywaniu najważniejszych problemów w jej działalności oraz swojego otoczenia zamieszkania.

Będziemy zamieszczać tu informacje o aktualnych sprawach jak również wyjaśniać niezrozumiałe dla członków sprawy, czy też decyzje Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.

Wszelkie uwagi, wnioski, polemiki i zapytania prosimy kierować na adres internetowy biuro@tsm.tarnobrzeg.pl
Szybki kontakt
Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu
ul. Wyspiańskiego 3
39-400 Tarnobrzeg
Centrala: 15 822-57-10
15 822-57-56, 15 822-57-78
biuro@tsm.tarnobrzeg.pl
Grupa awaryjna:
15 822-14-90
Serwis TVK i Internetu:
15 822-43-21
Prawo odrębnej własności

W przypadku nabycia prawa odrębnej własności lokalu należy wypełnić:

1) przystąpienie do Spółdzielni w charakterze członka
    a) deklaracja
    b) podanie dla jednego nabywcy
    c) podanie dla małżonków
    d) oświadczenie o zmianie ilości osób zamieszkujących lokal
    e) oświadczenie o zmianie normy zużycia wody

2) rezygnacja z przystąpienia do Spółdzielni w charakterze członka
    a) kwestionariusz osobowy
    b) kwestionariusz osobowy dla małżonków
    c) podanie dla jednego nabywcy
    d) podanie dla małżonków
    e) oświadczenie o zmianie ilości osób zamieszkujących lokal
    f) oświadczenie o zmianie normy zużycia wody

W przypadku wątpliwości dotyczących wyboru odpowiednich druków lub w innych indywidualnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Organizacyjno-Mieszkaniowym tel. 15 822 57 58 wew. 26.
Uzupełnione druki można przesłać do Spółdzielni pocztą tradycyjną na adres: Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu ul. Wyspiańskiego 3, 39-400 Tarnobrzeg bądź elektroniczną biuro@tsm.tarnobrzeg.pl lub wrzucić do skrzynki umieszczonej w holu budynku Spółdzielni przy ul. Wyspiańskiego 3 - (wejście od strony windy) I piętro.