Znajdą tu Państwo podstawowe informacje dotyczące historii Spółdzielni, wewnętrznych aktów prawnych będących podstawą jej funkcjonowania, struktur samorządowych i pionów służb pracowniczych, a ponadto aktualności, ogłoszenia i inne niezbędne informacje.

Prezentowaną formą przekazu informacji pragniemy zachęcić środowisko członkowskie i mieszkańców Spółdzielni do współuczestnictwa w rozwiązywaniu najważniejszych problemów w jej działalności oraz swojego otoczenia zamieszkania.

Będziemy zamieszczać tu informacje o aktualnych sprawach jak również wyjaśniać niezrozumiałe dla członków sprawy, czy też decyzje Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.

Wszelkie uwagi, wnioski, polemiki i zapytania prosimy kierować na adres internetowy biuro@tsm.tarnobrzeg.pl
Szybki kontakt
Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu
ul. Wyspiańskiego 3
39-400 Tarnobrzeg
Centrala: 15 822-57-10
15 822-57-56, 15 822-57-78
biuro@tsm.tarnobrzeg.pl
Grupa awaryjna:
15 822-14-90
Serwis TVK i Internetu:
15 822-43-21
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych - monitoring

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(monitoring)

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 3, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822-57-78, e-mail: biuro@tsm.tarnobrzeg.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) do celów wynikających
  z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. dbałości
  o bezpieczeństwo i mienie w zasobach Spółdzielni.
 3. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich  lub organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania danych oraz  przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
 9. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji,
  w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 10. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.