Znajdą tu Państwo podstawowe informacje dotyczące historii Spółdzielni, wewnętrznych aktów prawnych będących podstawą jej funkcjonowania, struktur samorządowych i pionów służb pracowniczych, a ponadto aktualności, ogłoszenia i inne niezbędne informacje.

Prezentowaną formą przekazu informacji pragniemy zachęcić środowisko członkowskie i mieszkańców Spółdzielni do współuczestnictwa w rozwiązywaniu najważniejszych problemów w jej działalności oraz swojego otoczenia zamieszkania.

Będziemy zamieszczać tu informacje o aktualnych sprawach jak również wyjaśniać niezrozumiałe dla członków sprawy, czy też decyzje Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.

Wszelkie uwagi, wnioski, polemiki i zapytania prosimy kierować na adres internetowy biuro@tsm.tarnobrzeg.pl
Szybki kontakt
Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu
ul. Wyspiańskiego 3
39-400 Tarnobrzeg
Centrala: 15 822-57-10
15 822-57-56, 15 822-57-78
biuro@tsm.tarnobrzeg.pl
Grupa awaryjna:
15 822-14-90
Serwis TVK i Internetu:
15 822-43-21
Biura TSM

 

Biura Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu przy ul. Wyspiańskiego 3 są czynne w godzinach:

 

 
Poniedziałek
7:00 - 15:00
Wtorek 7:00 - 15:00
Środa 7:00 - 15:00
Czwartek 7:00 - 15:00
Piątek 7:00 - 15:00

 

Zapraszamy interesantów do naszych Działów Obsługi Klienta:


DZIAŁ CZYNSZÓW - DZIAŁ DOCHODÓW I KOSZTÓW

     Dział zajmuje się obsługą interesantów w sprawach dotyczących opłat za mieszkania, lokale użytkowe, garaże, TVK i Internet oraz windykacją zaległości w opłatach do 3 miesięcy.

Pokój 30 - nr tel. wew. 49
                Osiedla: Serbinów
                                 Dzików
                                 Nowa Dęba
                                 Skopanie
Pokój 31 - nr tel. wew. 51
                Osiedla: Przywiśle
                                 Młodych
                                 Centrum
                                 Mokrzyszów


DZIAŁ WKŁADÓW

Pokój 2 - nr tel. wew. 25

     Dział zajmuje się ewidencją wkładów mieszkaniowych, budowlanych i udziałów członkowskich. Wydaje zaświadczenia do US, notariusza, sądów i innych.


DZIAŁ KREDYTÓW

 Pokój 2 - nr tel. wew. 25

     Dział zajmuje się ewidencją kredytów mieszkaniowych, ich rozliczeniami, spłatami itp.  Przyjmuje oświadczenaia i zaświadczenia o wysokości dochodów celem skorzystania z zawieszenia spłat, wydaje stosowne zaświadczenia.


DZIAŁ ORGANIZACYJNO - MIESZKANIOWY

 Pokój 3 - nr tel. wew. 26

     Dział zajmuje się obsługą interesantów w zakresie:

  • spraw członkowsko – mieszkaniowych ( przyjmowanie dokumentów związanych z przyjęciem w poczet członków Spółdzielni, przepisaniem praw do mieszkania w drodze art. 13,14 i 15 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych , zawarciem umowy najmu lokali mieszkalnych oraz rezygnacji z przynależności do Spółdzielni),
  • sprzedaży, darowizny, zamiany mieszkań,
  • nabywania mieszkań w drodze spadku, podziału majątku po rozwodzie,
  • wydawania zaświadczeń o członkostwie w Spółdzielni i przysługującym prawie do lokalu,
  • wydawania zaświadczeń do kancelarii notarialnych, urzędów skarbowych, sądu wieczystoksięgowego, banków oraz innych instytucji,
  • przyjmowania dokumentów związanych z przekształceniem statusu lokali ze spółdzielczego prawa na odrębną własność,
  • spraw organizacyjno – samorządowych Spółdzielni.


DZIAŁ WINDYKACJI

Pokój 20a - nr tel. wew. 59
                 Kierownik Działu Windykacji
Pokój 20 - nr tel. wew. 56
                 Windykacja osiedli: Dzików
                                                       Skopanie
Pokój 21 - nr tel. wew. 48
                 Windykacja osiedli: Centrum
                                                       Nowa Dęba
                                                       Mokrzyszów
                                                       Serbinów
                                                          ul. Orzeszkowej
                                                          ul. Prusa
                                                          ul. Sienkiewicza
                                                          ul. Zwierzyniecka
                 Windykacja kredytów mieszkaniowych
Pokój 22 - nr tel. wew. 41
                 Windykacja osiedli: Przywiśle
                                                       Młodych
                                                       Serbinów
                                                          ul. Dąbrowskiej
                                                          ul. Matejki
                                                          ul. Konstytucji 3 Maja
                                                          ul. Kwiatkowskiego
                                                          ul. Kossaka
                                                          ul. Jędrusiów

 

DZIAŁ TECHNICZNY


Pokój 10
 - nr tel. wew. 34

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z:

- nadzorem nad robotami sanitarnymi,
- całokształtem zagadnień związanych z funkcjonowaniem instalacji sanitarnych,
- przyjmowaniem zgłoszeń dot.  uszkodzonych podzielników kosztów c.o. i ciepłomierzy oraz przekazywanie ich do firmy rozliczeniowej,
- nadzorem nad rozliczaniem zużycia ciepła (na podstawie wskazań podzielników kosztów c.o.) oraz rozpatrywanie reklamacji lokatorów w tym zakresie,
- bieżący nadzór nad prawidłowym działaniem wymiennikowni ciepła jak i kotłowni działających w zasobach Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu,
- rozpatrywaniem wniosków lokatorów dotyczących wymiany i doboru grzejników c.o., oraz modernizacji instalacji gazowej.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurami dotyczącymi prawidłowego użytkowania zaworów termostatycznych (Termostaty grzejnikowe), informacją na temat podzielników kosztów (Karta katalogowa, Poradnik użytkownika lokalu), informacją dotyczącą systemu radiowego (System radiowy, Ulotka informacyjna dla lokatora) oraz kilkoma poradami dotyczących praktycznych sposobów obniżania kosztów ogrzewania (Poradnik).

Pokój 6 – nr tel. wew. 33

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z:

- doradztwem w zakresie doboru przez lokatorów pakietów telewizji kablowej i Internetu,
- zawieraniem umów dotyczących telewizji kablowej i Internetu,
- przyjmowaniem reklamacji oraz uwag dotyczących telewizji kablowej oraz Internetu

Pokój 8 – nr tel. wew. 35

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z:

- przyjmowaniem pod względem formalno – prawnym inwestycji i remontów prowadzonych przez Spółdzielnię, nadzór inwestorski i współpracą w tym zakresie z instytucjami zewnętrznymi,
- działalnością Spółdzielni w zakresie remontów zasobów, dociepleń itp.

Pokój 5 – nr tel. wew. 29

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z:

- sprawowaniem zarządu nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych,
- gospodarowaniem terenami TSM,
- ewidencją gruntów i obiektów (w tym księgi wieczyste)

Pokój 11 – nr tel. wew. 37

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z:

- rozliczaniem i kontrolą zużycia wody
- gospodarką wodomierzową
- przyjmowaniem zgłoszeń o uszkodzonych wodomierzach i oraz przekazywaniem zleceń ich wymiany do Zakładu Remontowego TSM
- rozpatrywaniem (wraz z Działem Dochodów i Kosztów – „Czynszami”) reklamacji lokatorów dot. rozliczania zużycia wody

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem „Jak oszczędzać wodę”.