tsm

39-400 Tarnobrzeg
ul. Wyspiańskiego 3

centrala: 822 57 10

sdk

Lokalizacja

TSM, ul. Wyspiańskiego 3
39-400 Tarnobrzeg
Centrala: 15 8225710
15 8225756, 15 8225778
biuro@tsm.tarnobrzeg.pl

plastyczne

PRACOWNIA PLASTYCZNA

ZABAWY ZE SZTUKĄ

 

Instruktor – plastyk – pedagog: mgr Jolanta Wójcikowska,

instruktor  – plastyk: Aleksandra Rokosz

 

     Wieloletnie doświadczenie zawodowe pozwoliło nam dokonać ciekawych obserwacji i spostrzeżeń. Spotykamy różne dzieci, głównie bardzo wrażliwe i zdolne, a także tak zwane trudne dzieci, którym twórczość plastyczna niezwykle pomogła.

     Sztuka dla niektórych dzieci może być terapią, dla innych realizowaniem siebie i rozwijaniem talentów, ale dla wszystkich dzieci powinna być przede wszystkim znakomitą zabawą.

 

PRACOWNIA PRZEDSZKOLAKA dla dzieci w wieku 5 – 6 lat

 

Poniedziałek:

I Grupa 7-9lat godz. 17.00-18.30

Wtorek:

II Grupa 7-9lat godz. 17.00-18.30

 

Czwartek:

Kl. IV-VI godz 17.00-18.30

Piątek:

5-6lat godz. 17.00

 


DECOPAGE - Czwartek godz 17.00

 

 

 • Do pracowni przyjmowani są uczestnicy w wieku 5 – 18 lat.
 • Czas trwania zajęć wynosi 90 minut.
 • Spotkania odbywają się w grupach według wyżej załączonego harmonogramu
 • Podczas zabaw plastycznych uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie rozmaitych, atrakcyjnych technik artystycznych /rysunek, malarstwo, rzeźba, płaskorzeźba, grafika, batik, witraż/.
 • Materiały plastyczne uczestnicy otrzymują na miejscu.
 • Uczestnicy biorą udział w konkursach organizowanych przez ŚDK  oraz inne placówki kulturalne - oświatowe
 • Mają możliwość uczestnictwa w imprezach okolicznościowych , wycieczkach.
 • Zajęcia w pracowni trwają od października do połowy czerwca następnego roku
 • W Galerii „Na Piętrze”  przygotowujemy cykliczne wystawy prac dzieci  „ Świat w oczach dziecka”
 • Podsumowaniem roku szkolnego jest wystawa prac dzieci i młodzieży.
 • Na zajęciach obowiązuje odzież ochronna.
 • W przypadku nieobecności na zajęciach uczestnik ma prawo do ich odrobienia w innym terminie po uprzednim ustaleniu z prowadzącym.
 • UWAGA! Prosimy rodziców /opiekunów/ o poinformowanie instruktora o stanie zdrowia dziecka /uczulenie
  i inne/.

 

 

 

Kochani Rodzice, Drogie Dzieci

Nie wyrzucajcie „skarbów” do śmieci

Bo  nam w pracowni  to wszystko się przyda

Na skrzydła ważki lub ogon wieloryba